Básničky

17.10.2011 17:26

 

PROMIŇ

Tak promiň, že žiju, že jím a že piju. Tvé výčitky slýchám. Tak promiň, že dýchám!!! Tak promiň, že toužím a láskou se soužím!!! A láskou se ničím!!! Tak promiň, že křičím!!!Tak promiň, že jsem tady a mám svoje vady!!! Tak za ně teď pykám a zase si říkám: TAK PROMIŇ!!!

 

NEZHASÍNEJ

Nezhasínej,

chci se ti ještě chvíli dívat do očí.

Nezhasínej,

to je ten čas, kdy se nám hlavy zatočí.

Nezhasínej,

mou ruku drž a šeptej mám tě rád.

Tak prosím nezhasínej,

já ještě nechci spát.

 

V POSLEDNÍ DOBĚ

Toužila jsem po Tvých polibcích, ale šlapala jen po tvrdých hřebících.

Toužila jsem po Tvém objetí, však spletla jsem si asi století.

Toužila jsem po Tvé ruce, avšak Tvé srdce nebilo tak prudce.

Toužila jsem po Tobě, ale tys to měl v sobě J I N A K !!!

 

JEN SEN ?

Proč každý den slunce vychází?

Proč každý den se člověk probouzí?

Vždyť ty sny kolikrát tak nádherné jsou.

V těch snech jsem já tvou a ty mým.

V těch snech já držím tě zas za ruku.

V těch snech mám záruku, že neutečeš mi nikam pryč.

Je to můj sen a ty jsi k němu klíč.

Klíč, který ho každý večer otvírá.

Klíč, který každou noc ten nádherný sen udělá.

Sním i ve dne ráda.

Realita už pro mne není, je jen sen.

 

 

 

KONEC

Zničit někomu život je lehká věc, stačí se mu podívat do očí a říct ,, UŽ TĚ NEMILUJI "!!!

Je konec!!!

Je to jako, když do vás někdo vrazí nůž. Je to jako, když vás do propasti srazí.

Padáte pořád dolů, v hlavě máte vzpomínky a po lásce touhu.

Dlouho se odvaha buduje, než vám do očí řekne, že vás miluje.

Pár okamžiků stačí a vy jste o lásku v srdci lehčí.

Zkuste žít se srdcem prázdným. Každý den se probouzíte s pocitem strašným.

Říkáte si muselo se to stát???

Dám vám radu!!!

Stačí mít kamenné srdce a N E M I L O V A T !!!

 

 

 

 

PLÁČU

Pláču.....protože miluji tvé rty, ale ony už jinou líbají.

Pláču.....protože plamínky tvých očí se mi stále vyhýbají.

Pláču.....protože na Tvůj pohled se těžko zapomíná.

Pláču.....protože o Tebe usiluji marně.

Pláču.....protože se cítím na dně.

Pláču.....protože nemůžu s Tebou být.

Pláču.....protože mě ruce zebou.

Pláču.....protože mi docházejí síly.

Pláču.....protože není pohádkové víly, která všechno změnit může.

Pláču.....protože se ke mně stále otáčejí Tvoje záda.

Pláču.....protože už nechci žít, když s Tebou nemůžu být.

 

Néééééééééééé, já už nechci plakat pro lásku Tvou!!!

Lásku která zradit umí!!!

Chci zapomenout!!! A radovat se zase ze  Ž I V O T A !!!!!!!!!!!

 

 

 

BEZE SLOV

Snil jsi ty, snila ona, snili jste oba.

Proč nestačili Vám pouhá slova?

Teď mohli jste už spolu být,

se svou láskou k sobě žít.

Říkat si ta milá slova, věřit si,

smát se, milovat se.

Však oba jste chybu udělali!!!

Lásku svou zbytečně promarnili.

Již nezbývá nic jiného,

než aby jste oba dva navzájem,

zapomněli na toho druhého.

 

 

 

SLZA

Jsi stříbrná slza na mé tváři.

Jsi úsměv, když se nám daří.

Jsi slunce svítící na cestu.

Jsi ten, kdo odmítá nevěstu.

Jsi objetí lásky.

Jsi na mém čele vrásky.

Umíš rozesmát i ublížit v jedné chvíli.

Tak nediv se, že smutek můj sílí.

Jsi mé štěstí i prokletí, já vím, že trvat to bude celá staletí.

Jsi jediný, s kým chci navždy být.

Nechci jenom snít, chci s tebou žít.

Nenech mě čekat, nechci se trápit.

Já chci být šťastná, k tobě se vrátit.

Chci s tebou trávit každičký den.

Chci s tebou být, prožít tvůj sen.

Bez tebe je noc tmavá.

Chybíš mi lásko, skutečně moc!!!

 

KDYBYCH VĚDĚL

Kdybych věděl, že je to naposled, co tě vidím spát, lépe bych tě přikryl a prosil Boha, aby ochránil Tvoji duši.

Kdybych věděl, že je to naposledy, co tě vidím odcházet od našich dveří, objal bych Tě a políbil o mnoho více.

Kdybych věděl, že je to naposled, co slyším Tvůj hlas, nahrál bych si každé Tvé slovo na video, abych ho mohl poslouchat každý den znova a znova.

Řekl bych ,, MILUJI TĚ ", místo ,, TY VÍŠ, ŽE TĚ MILUJI ".

Zítřek nemá nikdo z nás jistý, ať je starý nebo maldý.Proto obejmi své drahé a řekni jim, jak Ti na nich záleží a záležet bude...........

 

 

MUŽ DVOU TVÁŘÍ

Trháš mé srdce na kusy, násilníš moji duši. Další a další pokusy, jež dané zase ruší.

Chci si tě zase vážit, v tvé náruči spát. Chci zase štěstím zářit, tak přestaň tu hru hrát.

Jsi mužem dvou tváří, chci jen jednu z nich. Ta druhá dýku vráží, do mých bolavých míst.

Trháš mé srdce na kusy, nediv se,že to vracím. Že moje slova tě dusí, když jistotu ztrácím.

Chci zpátky toho muže, co slovům dostojí. Svlékni se z vlčí kůže, dokud to tolik nebolí.

Pak dám ti zase obojí, své srdce i svou duši.

Stále tě. stále miluji.........

 

VÍM, ŽE SE TO NEMÁ

S tebou jsem a vím, že se to nemá. Na rtu miliony slov a přeci zoufale němá. Tiše naslouchám.....

S tebou jsem a vím, že se to nemá. Za noci plné hvězd, štěstí násobí se dvěma, když se milujem.

S tebou jsem a vím, že se to nemá. Kradu noc a chci i den, něžnou láskou opojená. Tvůj úsměv miluji......

S tebou jsem a vím, že se to nemá. Je mi fajn. PROSTĚ JE!!! Ať si zuří tvoje žena.

 

 

 

VYZNÁNÍ

Já blázen skryl se, schoval se ti, teď vážně začínám se bát, že mě lásko neobjevíš a já vážně mám tě rád.

Přijal jsem tu hru na schovávanou, vím, že neměl jsem ji hrát, sám se taky ve tmě krčím, chci se s tebou šťastně smát.

Až na motýlích křídlech vzlétneš a nad oblaky zakroužíš, vyběhnu ven, zamávám ti, doufám, že po mě zatoužíš.

Sneseš se ke mně do náruče, bude to hladké přistání.

Pošeptám ti ta slůvka lásky, upřímné to vyznání.

 

 

KDYŽ

Když zdá se ti, že Amor pelichá, špatné vzpomínky ulož do ticha.

Pozorně naslouchej, uslyšíš píseň lásky, tak krásnou, že vyhladí ti vrásky.

Nelze jenom si ji brát, o lásku se musí pečovat.

Jinak se rozplyne a zmizí, dva blízcí lidé, pak si budou cizí.

Už neprojdou se touhou v ranní rose, jak šťastni kráčeli tam spolu nazí, bose.

A to je škoda, neb bez lásky nic není.

Jen láska život k lepšímu změní.

 

 

MODLITBA

Buď semnou anděli, stůj po mém boku.

Mám v tobě naději, že projdu tu stoku.

Věřím ti anděli, že zvedneš mne zase.

Jestliže zakopnu na životní trase.

Jsi moje naděje, touha i víra.

Že láska, cit i přátelství ve mně neumírá.

Že stále žije!!!

 

 

ZBLOUDILÁ

Pláču, když mám se smát.

Usínám, když mám vstát.

Co bolet má, mě nebolí.

Co držet má, to povolí.

Když sytá jsem, tak hladovím.

Co říci mám, to nepovím.

Co vím, to nechci znát.

Dávám, když chci brát.

Jsem vzhůru, když mám sen.

Jsem doma, když chci ven.

Bloudím, když směr znám.

MÁM VŠE A NIC NEMÁM!!!

 

 

ŽÁDOST

Žádám tě, prosím tě o jinou kartu.

Stojím tu nejistě na čáře startu.

Rozdávej osude, chci znovu hrát.

Vyjde to podruhé???

MOŽNÁ, SNAD !!!

 

 

 

GALERIE DUŠE

SRDCE SE ROZBILO JAK KŘIŠŤÁLOVÁ VÁZA. NA ZEMI STŘEPŮ TISÍC DROBNÝCH LEŽÍ.DĚSIVÝ POCIT......JAK PÍSEK NA POBŘEŽÍ SE JEHO OBRAZ SKLÁDÁ,

STŘEP KE STŘEPU, CIT K CITU JAKO PUZZLE......AŽ BUDE OBRAZ CELÝ SLOŽENÝ, ZE VŠECH STŘEPŮ, TAK HO JEDNODUŠE VYSTAVÍM CELÉMU SVĚTU V

GALERII DUŠE.

 

  

 

 

LÁSKA

Láska je touha po rozbřesku stočená v teplém objetí.

Láska je štěstí plné stesků, láska je dar i prokletí.

Láska je poznat nepoznané, plakat a smát se ve chvíli.

Láska je rozkoš pro pozvané, milostný kámen z mohyly.

Láska je síla nespoutaná, zkrotlý plamen, vodní vír.

Láska je postel rozestlaná, láska je čas, co se zastavil.

Láska je cit v srdečním svalu, šílenství mozku bez hranic.

Láska dá všechno a nebo N I C !!!

 

 

 

 

V NADĚJI

V BLUDNÉM KRUHU VŠEDNÍCH DNÍ, JAK BÁRKA NA MOŘI V BEZVĚTŘÍ.

PROPLOUVÁM - BLÁHOVÁ - NAIVNÍ - ČEKÁM !!!!!

ŽE SE ZAJISKŘÍ A ZRODÍ SE COSI NEVŠEDNÍHO !!!!!

 

 

 

 

SLZY

NEPLÁČU.....NEMŮŽU.....VYSCHLY MI SLZY.

SPOUTANÉ V BOLESTI V OBRANNÉ TVRZI.

NEPLÁČU.....NEMŮŽU.....SLYŠÍM TVÁ SLOVA.

NECHCI JIM VĚŘIT, ZNĚJÍ VŠAK ZNOVA.

NEPLÁČU.....NEMŮŽU.....MÁM V SOBĚ PRÁZDNO.

SLZY SE ZTRATILY, SPADLY AŽ NA DNO.

NEPLÁČU.....NEMŮŽU.....MÁČÍŠ MĚ DO ŠPÍNY.

UŽ CHCEŠ JEN JEDINÝ, MÉ TĚLO DO HLÍNY.

U Ž    N E P L Á Č U   !!!!!